Tota la informació del teu negoci en temps real

ICGAnalytics proporciona un avançat sistema d'informes a l'usuari perquè prengui decisions estratègiques en temps real. Tota la informació del teu negoci accessible des de qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en temps real.

Com funciona?
ICGAnalytics és una aplicació interactiva i molt visual. No exigeix un llarg procés d'aprenentatge a l'usuari final. Disposa d'una interfície gràfica molt accessible que permet el seu ús sense necessitat de tenir coneixements tècnics o informàtics avançats

Quan accedim a l'aplicació, el primer que veiem és el Dashboard, un conjunt de panells amb informació que apareix de manera predeterminada. Aquest Dashboard es pot personalitzar per a cada usuari de ICGAnalytics, amb els quadres de comandaments que es necessitin per a les diferents àrees o departaments de la seva activitat.

El Dashboard mostra diferents tipus de panells en funció de l'origen, la naturalesa de les dades i d'aquells valors més representatius dels que es vulgui tenir un seguiment visual. CIDE, com a distribuïdor certificat, podrà configurar i parametritzar a mesura qualsevol quadre de comandament.

Els blocs disponibles poden ser gràfics per seccions, o una anàlisi més profunda en forma de taula, ampliant-lo amb comparatives amb les dades de l'any anterior, o blocs fitxes que presenten aquella informació més fitada que es vulgui destacar en forma de xifra concreta i representativa.

Característiques de ICG Analytics

És un sistema de quadres de comandament que permet navegar per la informació del teu negoci des de qualsevol lloc i dispositiu, amb un sol clic, gràcies a KPIs, taules, gràfiques i galledes.

Amb ICGAnalytics pots recopilar, analitzar i transformar la informació per a la presa de decisions estratègiques en temps real. Connectat a les bases de dades de ICGManager, FrontRest, FrontRetail, FrontHotel i HIOPOS, la informació es mostra ràpidament sense temps d'espera.

A diferència d'altres sistemes de BI, ICGAnalytics ofereix la informació en el mateix moment que les dades es generen, sense importar-la ni processar-la prèviament del ERP.

Principals característiques:

  • Informació en temps real i des de qualsevol dispositiu (versions d'escriptori i telèfon intel·ligent).
  • Fàcil i intuïtiu: navegació per la informació en un sol clic.
  • Presentació de la informació visual mitjançant taules, gràfiques, galledes i KPIs.
  • Informació precisa i veraç gràcies als orígens de dades úniques.
  • Escalable a la dimensió de cada negoci. Ideal per a franquícies i cadenes.
  • Dirigit a propietaris i directius de negocis i cadenes d'establiments.
  • Quadres de comandament predefinits de vendes, arquejos, control de presència, loss prevention, compres, comptabilitat...
  • Personalitzable a mesura a través del distribuïdor.
  • Sense dependències d'integració.

Necessites més informació?