Torns d'accés

Portells

Equips amb sistema de panells abatibles, batents i corredissos. EStructura o carrosseria de la qual surten els panells que tanquen el pas i qu eun cop han rebut l'ordre d'abertura basculen cap a l'interior del moble de forma abatible, batent o corredissa.

Per als models motoritzats control en un o en els dos sentits de pas (Uni o bidireccional), comandats per qualsevol tipus de lector de targetes, Allotjament dels lectors segons el model en la mateixa estructura amb col·locació de pictogrames, comptadors, etc.

Sistema de foto cèl·lules de control, seguretat i alarma. Especialment indicats per a instal·lacions en interiors amb mínima vigilància o exteriors amb protecció de les inclemències meteorològiques.

Models amb funcionament manual i bloqueig de tipus mecànic, magnètic o elèctric.

Disponibilitat d'ample de passadís especial per al pas de persones amb mobilitat reduïda o en cadira de rodes. 

AP-200S

PCO-RSV5

PM-400

PM-500S

PM-900S

Torniquets

Constituïts per un pedestal o moble que suporta uns braços en forma de trípode i efectua el control de pas mitjançant la rotació d'un braç en forma de trípode que és empenyut per l'usuari i a cada volta de 120º permet el pas d'una persona quedant sempre un dels braços en posició de tancament.

Disponibilitat de mecanisme motoritzat amb gir automàtic. Especialment indicats per a instal·lacions en interiors o exteriors amb protecció en zones vigilades.

Existeixen models que poden portar incorporat un sistema d'alarma per a la detecció del pas fraudulent. Diversos models amb idèntic funcionament, amb doble passadís, canviant només l'aspecte exterior i les seves dimensions.

Control en un o en els dos sentits de pas (Uni o bidireccional), comandats per qualsevol tipus de lector de targetes, biomètrics o d'empremta digital.

TR-8208

TR-8213S

Molinets Giratoris

Constituïts per una estructura envoltant circular on s'allotja un braç giratori de 3 o 4 aspes que són desplaçades pel propi usuari (funcionament electro-mecànic) en passar amb un gir de 120º o 90º disposant d'un sistema d'amortiment i posicionament que deixa sempre l'espai preparat per a un nou pas.

Diversos models amb idèntic funcionament, amb doble passadís, de gran o baixa alçada, canviant només l'aspecte exterior i les seves dimensions.

Control en un o en els dos sentits de pas (Uni o bidireccional), comandats per qualsevol tipus de lector de targetes, biomètrics o d'empremta digital.

Allotjament dels lectors segons model en la mateixa estructura o en pedestals annexos, col·locació de pictogrames, comptadors, etc. Especialment indicats per a instal·lacions en exteriors sense vigilància. Controls d'entrades i sortides perimetrals.

TR-8216-D

TR-8220

TR-8300

Cide Xarxes i Telecomunicacions S.L.

C/HORTA, 13
43470 - LA SELVA DEL CAMP
TARRAGONA - SPAIN
TELF : 977 845 707
CIDE@CIDE.CAT